Privacy & disclaimer

Gegevens

Nicolas Schaus

Galglaan 7 bus 101, 9000 Gent

contact@nicolasschaus.be

+32 472 34 29 45

BE0785.326.450

Persoonsgegevens die we verzamelen

De bescherming van jouw privacy heeft bij ons hoge prioriteit. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat je persoonlijke gegevens moet verstrekken, kan het voorkomen dat we je vragen om persoonlijke informatie.

Wij verzamelen en verwerken enkel informatie die je aan ons verstrekt via:

  1. Het invullen van een formulier op onze website.
  2. Het sturen van een e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.
  3. Andere vormen van communicatie met ons aangaan.

De informatie die we verzamelen omvat jouw e-mailadres en naam, en voor sommige formulieren kan aanvullende informatie vereist zijn.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

We maken gebruik van verschillende contactmethoden, waaronder e-mail, post en telefoon. Als je liever geen contact wilt ontvangen, lees dan het gedeelte "jouw rechten".

Het is belangrijk op te merken dat we jouw gegevens nooit aan andere organisaties doorgeven. De verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt. In uitzonderlijke situaties kan het echter voorkomen dat een wet of rechterlijke uitspraak ons verplicht om informatie door te geven. Deze verplichting geldt voor elk bedrijf.

Voor bepaalde werkzaamheden maken we gebruik van tools van derden, zoals Google Analytics. Het zijn echter geen "derde ontvangers", maar verwerkers.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bescherming van gegevens

In overeenstemming met de wet zijn wij verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te implementeren om het verlies, onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail of telefoon. We staan klaar om je te helpen.

Jouw rechten

Volgens de privacywetgeving ben je een 'datasubject', en als zodanig heb je de volgende rechten:

  1. Recht op inzage: Als je wilt weten welke gegevens wij over jou opslaan, laat het ons dan gerust weten. Wij verschaffen je graag inzage in jouw gegevens.
  2. Recht op rechtzetting: Als er onjuiste informatie over jou in onze gegevens staat, zoals een foutief adres of naam, heb je het recht om deze te laten corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld door op 'pas jouw voorkeuren aan' te klikken in een van onze mailings.
  3. Recht van verzet: Als je wel in onze database wilt blijven maar niet wenst dat we contact met je opnemen, laat het ons dan weten. We zullen jouw contactvoorkeuren aanpassen.
  4. Recht om de verwerking te beperken tot louter 'opslag': Dit recht lijkt op het vorige punt (recht van verzet), maar met een verschil. Bij recht 3 zullen we je niet meer contacteren, maar mogen we je gegevens nog wel verwerken, bijvoorbeeld voor analyses. Als je gebruikmaakt van dit vierde recht, mogen we je gegevens alleen opslaan en niet meer gebruiken.
  5. Recht om vergeten te worden: Als je volledig uit ons bestand verwijderd wilt worden en niet alleen de verwerking en contactmogelijkheden beperkt wilt hebben (recht 3 en 4), dan kun je gebruikmaken van dit recht. We zullen je uit onze database wissen. Let op: dit is niet altijd de beste optie, vooral als je een klant bij ons bent en het nuttig is dat we jouw gegevens kennen. De 'vergeetput-optie' kan soms ook tot vreemde situaties leiden, waarbij je later weer in de database kunt worden opgenomen zonder dat we weten dat je eerder hebt gevraagd om verwijderd te worden. In dat geval is het beter om gebruik te maken van recht 3 (Recht van verzet).
  6. Recht om je te verzetten tegen 'profiling' of geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens: We passen momenteel geen profiling toe, maar als we dat wel zouden doen, heb je het recht om ons te vragen dit niet bij jou te doen of om met een medewerker te bespreken wat het effect van die profiling is.
  7. Recht op data-overdracht: Je kunt ons vragen om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt aan jou over te dragen, zodat je ze kunt delen met een andere partij. Dit betreft de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je jou uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen enzovoort, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan Nicolas Schaus of de respectieve rechthebbenden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel, of juridisch advies aan de gebruiker.

Nicolas Schaus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Nicolas Schaus de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Nicolas Schaus kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, of aangevuld worden. Nicolas Schaus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Nicolas Schaus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Nicolas Schaus verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.